Pim de stoetel
Met tekeningen van Hans Borrebach, ingen. fl 2.80, geb. fl 3.50.
Valkhoff en Co., Amersfoort.

Het Kind 30-4-1938

Als gewoonlijk schudt ook in dit boek van de zo bekende meisjesschrijfster, een diepere grond onder het ogenschijnlijk zo oppervlakkig, los en vlot neergeschreven verhaal. Toch is het jammer, dat ze het in dit boek niet iets meer heeft doen uitkomen, er is wat te veel opgeofferd aan de luchtige, geestige stijl ten koste van de diepere psychologische kijk, die de jonge lezeressen op een figuurtje als Pim, de onhandige onbeholpen "stoetel", toch wel mogen krijgen.
Door bekrompen, strenge ouders opgevoed, is de uiterlijk weinig aantrekkelijke Pim opgegroeid tot een sterk aan een minderwaardigheidscomplex lijdend, weinig fleurig jong meisje, zich steeds hinderlijk bewust van haar "lelijkheid", gekleineerd door haar huisgenoten, hoogstens goedig geplaagd door een van haar broers.
Maar al is ze een "stoetel", een sukkel is ze niet, ze wil niet berusten in het saaie leven thuis, maar ze zelf trachten haar brood te verdienen, al is het dan "niet nodig!" Van de ene betrekking gaat ze naar de andere, brengt zich door haar "stoeteligheid" in veel moeilijkheden, maar leert overal, krijgt wat meer ervaring. en vooral meer zelfvertrouwen.
Voornamelijk in haar laatste betrekking, een omgeving waar men geduld met haar heeft, van haar houdt en haar vertrouwt, kan ze zich ontplooien, en langzamerhand haar schuwheid en linksheid leren overwinnen. Dat er dan tenslotte ook een jonge man komt, die in Pim haar liefheid en flinkheid heeft leren waarderen, hoeft wel niet te worden, vermeld.
Voor onze oudere meisjes overigens een geschikt boek, dat zeker door de "Cissy van Marxveldt vereersters" zal worden verslonden!


Pim de stoetel
(fl 1,50).

Idil december 1960

Hoezeer de uiterlijke omstandigheden waaronder jongemeisjes opgroeien, veranderd zijn, bewijst de herdruk in "De Witte Raven" van Pim "de stoetel". De enige manier voor Pim, dochter uit een gezin met drie studerende zoons, om zelfstandig te worden, is er op uit te trekken en een baantje te nemen als hulp in de huishouding. De milieu- en karaktertekening zijn sterk verouderd. Toch heeft het boek nog iets behouden van zijn oorspronkelijk charme door de ongekunstelde, levendige verteltrant van Cissy van Marxveldt. Luchtige ontspanningslectuur.


Pim de stoetel
West-Friesland, Witte raven jeugdpockets; no., M2. f 2,-

M. Piek-van Slooten
Bureau Boek en Jeugd der C.V. september 1969, no. 69-382

Pim, de jongste uit een groot gezin weet maar al te goed dat ze lelijk en onhandig is, want haar vier oudere broers laten haar dat op weinig zachtzinnige wijze merken. Om zich aan de benauwende, zuinige en kleinburgerlijke sfeer thuis te ontworstelen, zoekt ze een baantje als hulp in de huishouding. Na enige weinig geslaagde experimenten op dit terrein komt ze in een gezin waar ze door de oprechte aandacht van de vrouw des huizes zelfvertrouwen krijgt. Zo kan ze dan zelfs geloven dat de aardige, jonge gymnastiekleraar belangstelling heeft voor Pim "de stoetel".
Ondanks geheel verouderde situaties weet de schrijfster van dit vlotte verhaal met frisse humor en een rake, maar milde kijk op menselijke zwakheden, nog steeds te boeien en te amuseren.

Pim de stoetel
ills. Herson; herdr. Westfriesland. Witte raven; no. M 2. garenl. fl 3,25

M.A.M.J. Vermaat-van Winkel
NBLC Den Haag; dienst boek en jeugd recensie 78-J-105

Als enig, lelijk en stuntelig meisje tussen intelligente broers is het niet moeilijk een minderwaardigheidscomplex te krijgen. Toch pregteert Pim het via baantjes als hulp in de huishouding op eigen benen te staan en haar complex te overwinnen. De taal en stijl zijn goed en vlot leesbaar. Het verhaal is sterk verouderd (meisjes horen thuis in het huishouden, hoewel het studeren van meisjes wel in opkomst is; het ideaal is trouwen). Maar door humor en vlotte schrijfwijze nog vol charme. Het boek is bestemd voor oudere meisjes. Volwassenen zullen het boek niet alleen als meisjesboek maar ook als jeugdsentiment zien. Op de enkele zwart-wit tekeningen wordt Pim veel knapper afgebeeld, dan ze volgens het verhaal blijkt te zijn. De menselijkheid en levendigheid geven aan dit boek een bepaalde charme. Het is een gezellig ontspanningsboek.

 

Home

Boeken

Tijdschriften

Artikelen

Recensies

Toneel


Gastenboek


Home / Recensies / Pim de stoetel