Mijn dorp in Friesland
Kruseman. ing. f 10,90

M. J. Gielen
Bureau Boek en Jeugd der C.V. november 1970 - no. 490

In eenvoudige verteltrant geschreven korte verhalen en novellen, die zich voor het merendeel afspelen in schrijfsters geboorteplaats Oranjewoud in Friesland. Het zijn veelal jeugdherinneringen, die reeds eerder in andere bundels zijn gepubliceerd. In vergelijking met haar humoristische meisjesromans zijn deze verhalen ernstiger en meer stemmig. Friesland speelt er een belangrijke rol in, zowel wat betreft de sfeer als de taal. Vooral het gebruik van de Friese spreektaal zal voor veel jongere lezers enigszins een belemmering zijn in het lezen.
Heel nuttig is de levensbeschrijving, waarin enige achtergrond van de schrijfster en haar boeken wordt gegeven. Deze is des te belangrijker omdat er in de vakliteratuur zeer weinig over haar is geschreven.
Voor volwassenen en oudere jeugd vanaf ca. 15 jaar zijn het zeer lezenswaardige verhalen.
De charlestonachtige omslag doet wel een enigszins andere inhoud verwachten.
 

Home

Boeken

Tijdschriften

Artikelen

Recensies

Toneel


Gastenboek


Home / Recensies / Mijn dorp in Friesland