De H.B.S.tijd van Joop ter Heul. 208 blz. 15e dr.
Joop ter Heul's problemen. 197 blz. 13e dr.
Joop van Dil-ter Heul. 191 blz. 13e dr.
Joop en haar jongen. 190 blz. 10e dr.
De dochter van Joop ter Heul. 246 blz.10e dr.

Uitg. De Erven Loosjes, Heemstede. Ill. Hans Borrebach. Prijs fl 4.50 per deel.

1948

Gezien de verschillende herdrukken zou men wel zeggen, dat deze boeken in een behoefte hebben voorzien, een behoefte aan amusante, humoristische meisjeslectuur. Laat ons hopen, dat onze meisjes geleidelijk aan hun eisen in dit opzicht wat hoger zullen gaan stellen. Joop ter Heul in haar weelderige omgeving is een voor deze tijd onaanvaardbaar type geworden en dat zullen, vele van onze meisjes zelf ook wel in gaan zien. Toch zal de serie van Joop ter Heul voorlopig haar zegetocht nog wel voortzetten, al zal het eind wel langzamerhand in 't zicht komen. voor meisjes van 14 jaar en ouder.


Joop ter Heul serie
V, M - West-Friesland - f 4,65; geb. fl 5,90 p. st..

Idil februari 1955

En tenslotte herdrukken van de Joop ter Heul-boeken van Cissy van Marxveldt, nl. De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul, Joop ter Heul's problemen, Joop van Dil-ter Heul, Joop en haar jongen en De dochter van Joop ter Heul. Klassieke bakvisboeken in verrukkelijk nonchalante vertelstijl, die eerste twee. Maar daar had het bij moeten blijven. In het derde deel worden de belevenissen van Joop's eerste huwelijksjaar met verve geschetst. In het vierde deel is ze moeder van een kind. In het laatste is Jopie Jr de gemoderniseerde editie van haar moeder. Dit boek is bepaald storend in zijn leegheid; het is een dom boek met een hoofdfigruur die verschrikkelijk irriteert. Die laatste delen zijn zo iets als de consequentie van een kas-succes.


Joop ter Heul serie
W. Friesland, f 4.90.

Parool 1954

En verder kunnen de meisjes de kennismaking met Joop ter Heul hernieuwen. Want alle vijf vervolgen zijn herdrukt, en ik denk wel, dat ze nog net zo gretig zullen worden gelezen als vroeger. Al vind ik de manier, waarop ze nieuw zijn uitgegeven, afschuwelijk. commercieel gezien was het natuurlijk nodig ze in een ander jasje te steken, maar moest dat heus zo akelig geschieden van dertien-in-een-dozijn als Hans Borrebach dat pleegt te doen? Het had toch wel wat neutraler gekund, lijkt me! Maar in elk geval: Joop is er weer en ze zal wel met vreugde worden begroet!


Joop ter Heul-serie

Algemeen Handelsblad 16-12-'54

Wij kunnen hieraan niet zonder meer voorbij gaan, omdat Cissy van Marxveldt indertijd met haar toen pittig aandoende pen, toch wel fleur in de bakvis-lectuur heeft weten te brengen. Bij herlezen blijkt evenwel duidelijk dat zij zeer aan de oppervlakte bleef en dat de veld "problemen" eigenlijk in het geheel geen problemen waren. De veelvuldige moeilijkheden met dienstboden doen nu wat lachwekkend aan, en zo is er meer dat het beslist niet meer doet. De volwassen geworden meisjes van vroeger zullen Joop en haar vrinden misschien met een tikje weemoedige blijdschap begroeten en het buis binnen willen halen, heter is het echter naar iets anders uit te kijken. Wie goed zoekt, zal zeker wel wat vinden.


Joop ter Heul serie
Vlot maar oppervlakkig ook ....(M. rond de achttien).
uitgave West-Friesland, Hoorn. Per deel: geb.fl 5,90.

Ons eigen blad 15-2-'55

Ontegenzeggelijk o.h.a. buitengewoon vlot en boeiend verteld. Deze levens hebben echter geen enkele diepere basis dan wat menselijke goedheid die bier en daar vanzelf opbouwend is, maar tenslotte een leegte overlaat. Als H.B.S.ser moet Joop speciale hulp hebben om er te komen en beleeft het dat haar oudere zus huwt met haar wiskundeleraar die in de praktijk echter erg meevalt, en aanleiding geeft tot 'humor'. Bij Joop ter Heuls problemen' woont Joop in bij ge- trouwde zus. Ze heeft veel steun aan lerares die haar bijwerkte en komt tegenover het probleem van de dood te staan .... eenzaam en zonder enige religieuze basis. Ook in haar eerste huwelijksjaar als Joop van Dil-Ter Heul geen zweem van godsdienst. Bovendien is de houding tegenover gedienstigen wel wat neerbuigend hautain. Joop en haar jongen, als het eerste kind geboren is stelt ons meer bijzonder tegenover de huwelijksconflictjes van zus Julie en de goede wiskunde, man jog. Er wordt gepleit voor betere verhouding tot gedienstigen en arme bloedjes krijgen een tehuis. Maar geen basis, al is er veel humanistisch goeds. De dochter van Joop Ter Heul, idem zoveel jaren later gaat ook haar boek schrijven en komt zeker niet dieper dan moeder! Dit laatste deel is zeker niet groots, veel geflirt, getrouw en eenmaal in de verte het woord 'kerk' genoemd.
Lectuur die zeker niet aan verdieping bijdraagt.

 

Home

Boeken

Tijdschriften

Artikelen

Recensies

Toneel


Gastenboek


Home / Recensies / Joop ter Heul serie