Hazenhart

Idil januari 1962

De 5e druk van Hazenhart, door Cissy van Marxveldt, vond tenslotte 'n plaatsje in nr. M10 van "De witte Raven".

Een nogal opgeschroefd en vaak weeig-leuk bakvisverhaal uit de 30er jaren, met de onaannemelijke verwikkelingen van een patronaatsklucht. Een mallotig-ijdele schrijver van leesvoer heeft een slaafs toegewijde vrouw en een pittig nichtje Ann, dat bij hen is opgevoed. Oom wil niets weten van haar geliefde, die dan incognito bij hem in dienst treedt als secretaris, compleet met valse baard en schmink. en zich als zodanig wel met Ann mag verloven. Tante is in het complot, wordt van Hazenhart plotseling Leeuwenhart, en de secretaris helpt haar aan het slot, haar dame-huishoudster te ontmaskeren, die het voorzien heeft op de heer des huizes en bovendien met haar broer een berucht dievenpaar blijkt te vormen. De enige poging om het overjarige gevalletje te moderniseren, bestaat in het woord "oliestook", dat vreemd wordt rondgestrooid tussen de overigens voorwereldlijke decors. Het als vlot bedoelde taaltje is doorspekt met afgrijselijkheden, terwijl bepaalde merkwaardige onbegrijpelijkheden een slordige bewerking naar een buitenlands origineel suggereren. Voor wie geen eisen stelt.


Hazehart
herdr. (Westfriesland) "Witte raven jeugdpockets"; no. M 10.

A. J. Moerkercken van der Meulen
Bureau Boek en Jeugd der C.V. maart 1970 - no. 154

De 19-jarige Ann woont in huis bij een tirannieke oom, die zich door zijn ijdelheid gemakkelijk laat beetnemen en bij diens vrouw die een hazehart lijkt, maar eenmaal uit haar tent gelokt voor geen kleintje vervaard is. Ann weet veel moeilijkheden vrij gemakkelijk te ontlopen en wordt hierin trouw terzijde gestaan door tante en verloofde. Het is echter de dame voor de huishouding die voor de intrige zorgt. Met haar ontmaskering wordt het boek besloten.
De omstandigheden die beschreven worden zijn uiteraard verouderd; het verhaal is niet belangrijk maar pretendeert dat ook niet. Het zal evenwel door menigeen als gezellig niemendalletje gelezen worden. 12 a 13 jaar.


Hazehart
ills. Herson herdr. (Westfriesland) "Witte raven; no. M 10".

Joke Linders-Nouwens
NBLC Den Haag; dienst boek en jeugd recensie 78-J-34

Ann is de hoofdpersoon van een romannetje dat als titel een andere persoon heeft. Hazehart ie namelijk de bijnaam van haar tante, bij wie Anne inwoont en die een zeer onderdanige houding heeft ontwikkeld jegens haar tirannieke echtgenoot, een beroemd schrijver van detectives.
Hazehart ontwikkelt zich in de loop van het verhaal, dankzij allerlei gebeurtenissen van buitenaf, tot een zelfstandige vrouw die een misdaad voorkomt en een gelukkige verloving bewerkstelligt. De drie elementen In dit verhaal de emancipatorische ontwikkeling, het speurderselernent en het vleugje romantiek zijn alle drie onwaarschijnlijk en slecht uitgewerkt. De kombinatie is zo mogelijk nog onwaarschijnlijker. De karaktertekeningen zijn uiterst oppervlakkig en spanning is er in het hele verhaal niet te vinden. Het taalgebruik staat bol van de dialogen die echt niet allemaal even makkelijk te volgen zijn. Een en ander speelt zich af in een milieu dat bijna antiek is. Tegenwoordig bestaan er geen landhuizen meer die je vlotweg kan huren en bellenmeisjes behoren tot grootmoeders tijd. Toen was het ook heel gewoon dat je als meisje iedere opleiding verfoeide, nu denken we daar toch wel wat anders over.

 

Home

Boeken

Tijdschriften

Artikelen

Recensies

Toneel


Gastenboek


Home / Recensies / Hazenhart