Eva
Weekblad voor de vrouw

In dit blad verscheen een dertiendelig feuilleton
genaamd Joop ter Heul. verluchtigd met foto's van de televisiemusical van de KRO

nr 45 9 november 1968 - nr 6 8 februari 1969

Cissy van Marxveldt en Joop ter Heul: twee onverbrekelijk met elkaar verbonden namen uit de jaren twintig, die momenteel weer in volle belangstelling staan. Dat komt in de eerste plaats door de KRO tv-musical "joop ter Heul", die met groot succes de aandacht van de kijker weet te trekken.

 

Home

Boeken

Tijdschriften

Artikelen

Recensies

Toneel


Links

Gastenboek

Bovendien echter door het opmerkelijk talent van meisjesboekenschrijfster Cissy van Marxveldt, die door de frisse en moderne aanpak van haar Joop ter Heul-verhalen dit oeuvre in onze eigen tijd geschreven zou kunnen hebben. Natuurlijk, zo omstreeks 1925 zag het er wat anders uit dan in 1968. Appelbol en schuimpjes stonden destijds in verheerlijkt aanzien, de rokken haalden de knie , de zijden kous was nog niet door nylon verdrongen. Maar 15-jarige Joop ter Heul, dat uitbundig geesteskind van Cissy van Marxveldt, dartelt even overmoedig en speels, en toch ook weer als een klein brokje gevoeligheid, door de eerste bladzijden van het leven, als het jonge meisje van vandaag. De botsingen met haar strenge pa, belichaming van het "gezag", zijn waarlijk geen verleden tijd, maar blijven het eeuwig symbool van de jeugd. Haar bruisende levenslust en ongeremde humor deden niet alleen onze moeders en oma's glimlachen, maar spreken ongetwijfeld ook de tiener van nu aan. Bevrijdende lach en eerlijke ontroering lijken wat in de verdrukking geraakt en een kostelijk mensenkind als Joop ter Heul zal er iets toe kunnen bijdragen dit grimmig euvel te verhelpen. Vandaar dat Eva het besluit nam Joops brieven en dagboek opnieuw, zij het verkort te presenteren in de vorm van een feuilleton. Niet slechts in een poging het gezicht van het dagelijkse bestaan een genoeglijker trekje te geven of als aubade aan een jeugdsentiment, maar tevens om Cissy van Marxveldt en haar Joop verdiende eer te bewijzen.


Home/ Tijdschriften / Eva