Mijn dorp in Friesland
1e druk 1970 uitgeverij Kruseman

Dit is een volledige bundeling van alles wat Cissy van Marxveldt over Friesland in novellistische vorm ten beste heeft gebracht - ook handschriftmateriaal werd hier voor het eerst opgenomen. Aan de verzameling gaat een levensschets vooraf aan de hand van Dr. Tjaard W.R. de Haan. De verhalen zijn deels eerder geplubliceerd in "Mensen uit een klein dorp", Herrinneringen, "De Blokkendoos" en "Confetti".
 

Home

Boeken

Tijdschriften

Artikelen

Recensies

Toneel

Links

Gastenboek

 
Uitgever Kruseman
1e druk 1970
Omslag Anke van Dun-Verstegen
 
Verhalen
De slaappartij
H.B.S.-leed
Sintene-Maarten
Het kind
Het ijs
Een korte waan
De schrik van het dorp
Het Kerstlied
Emily
Dops dilemma
Boukje
Moeke
.
Het abces
Hun enige jongen
Het huisje van Pier en Makke
Het cadeau
Ouwe Wiepkje
Stand
Anke Menalda
De skande
De bontlaarsjes
Dieneke van Diek
De rieke hear
Jurrit


Home/ Boeken / Mijn dorp in Friesland